Vitajte

na stránkach občianskeho združenia Kremnické vrchy pre život

Prihláška

Milí priatelia a sympatizanti nášho OZ Kremnické vrchy pre život.

Teší nás, že si stále viac ľudí uvedomuje dôležitosť toho, že len v zdravej krajine je možné zdravo žiť, vychovávať naše deti a chrániť si majetok, ktorý budovali aj naši starí otcovia.

Zodpovednosť za stav krajiny nakoniec ponesieme my všetci a bude to dedičstvo pre našich potomkov. Je pre nás príjemným prekvapením, že cítite zodpovednosť a máte chuť pomôcť.

Aj to je dôvod, prečo sa snažíme dostať do povedomia v regióne. Sme pripravení a máme všetky podklady na rozbehnutie propagačnej kampane širšieho formátu. Je za nami kus práce, ale more roboty nás ešte len čaká.
( grafické úpravy, letáky, plagáty, veľkoplošné plagáty na bilbordy, uverejnenie tlačových správ, prenájom stánku napr. na City fest, platená propagácia fb page atd..)

Preto prosíme kohokoľvek z Vás o akýkoľvek finančný príspevok do nášho OZ. Peniaze budú použité v najbližších dňoch na celú propagačnú kampaň. ( tlač letákov a plagátov, distribúcia, prenájom plôch)

Naša činnosť je dobrovoľná, preto akákoľvek suma, bude vždy použitá na propagáciu a tiež profesionálne právne služby, ktoré sú nevyhnutné, aby sme dosiahli náš cieľ.
Vítame akúkoľvek inú pomoc, ak dokážete pomôcť, máte konkrétne možnosti , napíšte nám ich do súkromnej správy.

Váš príspevok uvítame na založený transparentný účet :
5073760492/ 0900 IBAN : SK53 0900 0000 0050 7376 0492

za všetkých aktívnych členov OZ Ďakujeme.
štatutár OZ: Lubomír Nemčok

11807562_529102320570737_5675291316038340120_o11807248_529102287237407_2031279230218370828_o