Vitajte

na stránkach občianskeho združenia Kremnické vrchy pre život

Odkazy

18.06.2016

Priatelia, mali by ste vedieť, čo sa deje za Vašim plotom …
alebo dôsledky nezodpovedného konania v prospech súkromnej firmy na úrok občanov ( teda verejného záujmu)
http://www.ta3.com/…/investor-chce-pri-lutile-oplotit-les-o…


22 január 2016

V komentároch k petícii sme dostali od jedného biológa nasledovné vyjarenie, ktorý nepotrebuje náš další komentár:

„Pretože lokalitu som osobne navštívil za účelom inventarizácie bezstavovcov a môžem potvrdiť jej jedinečnosť v Kremnickom pohorí. Teda nejde len o indikačnú a chránenú rosičku! SR nemôže mať všade CHKO a parky (i keď na to stále má) a preto by na tejto lokalite mal zvíťaziť zdravý rozum-najvyšší stupeň ochrany v štatúte rezervácie a teda maloplošného územia!“

Odkaz na petíciu nižšie…


5 január, 2016

Priatelia, podporte prosím petíciu na záchranu vzácneho lesného mokraďového biotopu mäsožravej rastlinky Rosičky okrúhlolistej, ktorej prirodzené prostredie bolo vážnych zásahom ťažobnej firmy z veľkej časti zničené s „požehnaním“ úradu životného prostredia. Vyzerá to tak, že životné prostredie a život občanov by mal byť podriadený ťažobnej lobby….

Petícia – Odkaz: Zachráňme pred barbarmi unikátne biotopy v Kremnickom pohorí


14. december 2015

Odkaz: Rosičku ohrozenú ťažbou presťahujú na iné miesto. Má ju to zachrániť


11. december 2015

Tema ťažby bentonitu je stále aktuálna nielen v kremnických vrchoch.

Odkaz: V Hliníku nad Hronom odmietajú ťažbu bentonitu


30. november 2015

Odkaz: Vyrúbané lesy a chránené oblasti v súkromných rukách. Kto za to môže?


 22. november 2015

V obci Lutila sa pripravuje referendum k zmene územného plánu, ktorý by mal byť záväzným dokumentom a bude mať dopad pre život obyvateľov obce.

18. november 2015

Odkaz: Obyvateľov Lutily čaká prvé miestne referendum


2. november 2015

Odkaz: Naša sloboda v bezcennej krajine darebáckych úradov


19. október 2015

Banský súd už prehral niekoľko súdnych sporov vďaka „kompetentným “ rozhodnutiam úradníkov, ktorí však za svoje nesprávne rozhodnutia nenesú žiadnu zodpovednosť a vyhrievajú stoličky v úrade naďalej, zatiaľ čo súdne trovy sú platené z našich daní!

Odkaz: Bilbord hovorí o ochrane pred banským úradom. Úradníci vidia invektívy


20. august 2015
Štiavnické poklady nie sú iba pod zemou
To iste platí aj o Kremnických pokladoch… len zvláštnou zhodou okolností to štátni úradnici a páni z Banského úradu nie a nie pochopiť. Kremnicu a okolie vnímajú hlavne ako ťažobnú jamu – na zlato, striebro, bentonit…Povolenia na ťažbu OBÚ v BB sú vydávané ako cez kopír…Zaujímavé je, že región Štiavnických vrchov je potreba zveľadovať a chrániť, rozvíjať tam cestovný ruch a Kremnické vrchy treba do tla vyťažiť….vraj v záujme štátu..a pritom ťažia súkromné firmy ( to len tak na margo, aby sa nezabudlo)
17. august 2015

Realita baníctva na Slovensku…

17. august 2015

Kto je teda vlastníkom nerastného bohatstva SR a čo z toho má štát???

..“V súčasnosti vyťažené nerasty nepatria vlastníkovi – SR ( podla Ústavy SR) , ale súkromnej ťažobnej spoločnosti, ktorá vlastníkovi platí nájomné (tzv. úhrady za vydobyté nerasty), ale vo výške len do 5 % alebo aj menej, vzhľadom na možné výnimky.“

…“Po roku 1989 žiadna vláda nenašla politickú vôľu, aby zosúladila článok 4 Ústavy SR s Banským zákonom, hlavne po jeho novelizácii č. 498 v roku 1991. Tá mala za cieľ zrovnoprávniť štátne podniky so súkromnými ťažiarmi. Na jeho vznik však mali zrejme vplyv ľudia, ktorí sa chystali na privatizáciu nerastného bohatstva. Presadili, že úhrady za prenájom preskúmaných ložísk, do ktorých predtým štát investoval často stovky miliónov, budú veľmi nízke.“..

Čo by sa malo zmeniť v súčasnej banskej legislatíve?

…“V prvom rade ( banská legislatíva) nerešpektuje zákon o verejnom obstarávaní a pokračuje v netransparentnom prideľovaní výhradných ložísk bez verejných súťaží a bezodplatne. Štát nedostal za žiadne z ložísk, ktoré odovzdal súkromným vlastníkom, peniaze. Po druhé, nerieši sa chaotická situácia v správe nerastného bohatstva“..

Odkaz: Štát prichádza pri ťažbe nerastov o miliardy eur


7. august 2015

Stará Kremnička 21. apríla (TASR) – Spoločnosť Regos s.r.o., ktorá v lokalite Lutily a Starej Kremničky ťaží bentonit, chce rozšíriť ťažbu a neďaleko obce Stará Kremnička vybudovať závod na spracovanie bentonitu. Vyplýva to zo zámeru, ktorý firma predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Odkaz je už nefunkčný…


6. august 2015

Odkaz: Do boja proti ťažbe v Kremnických vrchoch sa pustilo ďalšie občianske združenie


16. júl 2015

Odkaz: Odporcovia ťažby založili združenie Kremnické vrchy pre život


15. jún 2015

Odkaz:  Vzácnu mäsožravú rastlinu ohrozuje plánovaná ťažba


24. apríl 2015

Odkaz:  Ľudia zo Starej Kremničky sa obávajú rozšírenia bentonitového lomu


22. apríl 2015

Odkaz:  Ťažba bentonitu pri Žiari vyvoláva vášne: Pozrite si stanovisko investora!


20. apríl 2015

Odkaz:  Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila I. a Stará Kremnička III.