Prečo toto OZ vzniklo?

OZ vzniklo na ochranu záujmov, zdravia a majetkov obyvateľov, pred negatívnymi dopadmi ťažobných aktivít v oblasti Kremnických vrchov. OZ spája obyvateľov obcí a miest v blízkosti Kremnických vrchov, a všetkých ostatných rozumných ľudí, ktorí majú rovnaký cieľ- ochrániť náš región pred banským úradom a pred negatívnymi dopadmi neustále sa rozširujúcich aktivít súvisiacich s ťažbou nerastných surovín v oblasti Kremnických vrchov.