Vitajte

na stránkach občianskeho združenia Kremnické vrchy pre život

_PNT0877

Naším poslaním je:
1. Aktívne sa zúčastňovať na posudzovacích a rozhodovacích procesoch súvisiacich s ťažbou nerastov.
2. Udržať a zvyšovať kvalitu života v našom regióne.
3. Napomáhať ochrane a tvorbe životného prostredia, ochrane kultúrnych, historických a prírodných pamiatok.